Algemeen
RJsoft.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al Uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer U onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde U een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In deze Privacy-beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met Uw gegevens wordt gedaan en welke rechten U heeft.

Welke gegevens worden door RJsoft.nl verwerkt?
De gegevens die door RJsoft.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die U zelf invult op het invulscherm indien U een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen Uw identiteit (zoals naam, adres, email etc.). Als ook gegevens die in verband staan met de door Uw gekozen wijze van betalen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoekers van de site.

Wat doet RJsoft.nl met Uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
het verwerken van Uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;
U te kunnen verzoeken Uw ervaringen met RJsoft.nl te delen, teneinde U nog beter van dienst te kunnen zijn;
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt.

Links
De site van RJsoft.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft RJsoft.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Beveiliging
Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. RJsoft.nl hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten
U kunt altijd aan RJsoft.nl vragen welke gegevens over U worden verwerkt. Hiertoe kunt U een email sturen. Ook kunt U per email aan RJsoft.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die RJsoft.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken.